بیل مکانیکی کنترلی

فروش بیل مکانیکی / ماشین راهسازی کنترلی حرفه ای – آرسی در فروشگاه آسیاوند

دارای ۱۱ کانال

حرکت ۳۶۰ درجه اتاق

طول : ۲۵ سانتی متر

عرض : ۱۶ سانتی متر

طول بازو ها : ۲۰ + ۷٫۵ سانتی متر

ارتفاع پاکت : ۹ سانتی متر

اطلاعات، تصاویر و مشخصات بیشتر در ادامه مطلب

%d8%a8%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3


%d8%a8%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%af%db%8c


%d8%a8%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88


%d8%a8%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c


%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2


%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85