ماشین و سایر مدل های رادیو کنترلی تامیا

ماشین ارسی تامیا

ماشین کنترلی فرمول یک (ماشین آرسی)

ماشین ارسی الکتریکی فرمولا (F1) از کمپانی تامیا ژاپن مدل: F104 Pro نکته: این مدل بصورت کیت عرضه می شود و نیاز به مونتاژ (اسمبل) و رنگ آمیزی بدنه دارد همچنین برای حرکت نیاز به تهیه رادیو کنترل، باتری و شارژر می ...
0