برچسب: باتری اسباب بازی

هواپیمای کنترلی مدل
باتری لیتیومی
بالا