مولتی روتور چیست؟ | کواد کوپتر | پهباد کنترلی

کواد کوپتر | هگزا کوپتر | اوکتا کوپتر |  پهباد  | هلیکوپتر

مولتی روتور و یا چندموتورها از جمله وسایل پرنده عمود پروازی به شمار می آیند که دارای بیش از دو پیش رانه برای حرکت به سمت بالا و یا طرفین باشند که شامل تری کوپتر، کواد کوپتر، هگزا کوپتر و اوکتا کوپتر هستند همچنین قابلیت ارتقا به بیش از هشت موتور با استفاده از کنترل کننده های پروازی پیشرفته تر نیز وجود دارد.

جهت مشاهده انواع هلیکوپتر و پهباد های کنترلی ما لطفا کلیک نمایید