%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

موتور براشلس چیست؟

تفاوت موتور های براش و براشلس / نحوه عملکرد موتور براشلس / انواع موتور های الکتریکی براش و براشلس

موتور های الکتریکی نیروی الکتریسیته را با استفاده فنآوری الکترومغناطیس به مکانیکی (بیشتر چرخش یک شافت حول محور خود و یا اصطلاحا حرکت دوار) تبدیل میکنند، البته نمونه هایی با حرکت خطی نیز وجود دارد.

سوال مهم و تکراری در زمان استفاده از واژه براش و براشلس در موتور های الکتریکی “تفاوت بین این دو موتور می باشد؟

مشاهده ادامه مطلب (کلیک)

مشاهده ادامه مطلب “موتور براشلس چیست؟”