ویدئو کلیپ های زیبا

ویدئو کلیپ پهپاد / سقوط هواپیماهای مدل Drone Crashes

تصاویر زیبا از همایش پهپاد، هواپیما های مدل (آرسی) همچنین کرش و سقوط وسایل پرنده رادیو کنترلی

از جمله موارد تاثیر گذار بر کرش هواپیما های رادیو کنترلی و پهپاد 

  • عدم مهارت اوپراتور / خلبان پهپاد
  • بروز شرایط جوی و محیطی نا مساعد
  • اختلال در سیستم فنی مکانیکی و یا الکترونیکی پرنده کنترلی
  • اختلال در بخش هدایت و رادیویی
  • ساقط نمودن وسیله پرنده هدایت پذیر از راه دور توسط تجهیزات تخصصی فیزیکی و یا نرم افزاری توسط سایرین / دشمن

در ادامه شاهد ویدئو کلیپ های دیدنی از کرش انواع پرنده های هدایت پذیر از راه دور از جمله هواپیمای آرسی، هلیکوپتر های حرفه ای سوختی و الکتریکی و کوادکوپتر خواهیم بود: