کامیون های کنترلی

کامیون های رادیو کنترلی تامیا ساخت ژاپن ( Tamiya  1/14 Scale Semi Tractor Trucks ) که به نام کشنده های رادیو کنترلی و یا تریلی کنترل آرسی نیز شناخته می شوند. این دست وسایل و سرگرمی های رادیو کنترلی درگروه  مدل های آرسی حرفه ای قرار میگیرند که بیشتر برای کاربران علاقه مند به ماشین … ادامه خواندن کامیون های کنترلی