ماکت هوندا CB750F کیت تامیا

ماکت هوندا CB750F کیت تامیا ماکت هوندا CB750F کیت تامیا

ماکت هوندا CB750F کیت تامیا مقیاس 1:6 بزرگ ساخت ژاپن بصورت کیت کد TAMIA 16020