ماشین آرسی آفرود / ماشين كنترلي ارتقا يافته K939 3

ماشین آرسی K939M 2 ماشین آرسی آفرود / ماشين كنترلي ارتقا يافته K939 3

دیدگاهتان را بنویسید