تانکر سوخت مدل تامیا – Fuel Tank Trailer 3

پایه نگهدارنده مخزن اصلی تانکر سوخت کشنده تامیا 2 تانکر سوخت مدل تامیا   Fuel Tank Trailer 3

دیدگاهتان را بنویسید